ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การแข่งขันกีฬาฉลองครบรอบ ๓๕ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา
  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๘
  ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมส.......
การประชุม 3rd United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction
  ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข.......
IOM Thailand เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ Mr. Jeffrey Labovitz, Chief of Mission, IOM Thailand และคณะ รวม ๒ คน เข้า.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานงานเลี้ยงผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2557
  วันที่ 26 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธ.......
ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อจากองค์การอนามัยโลกเข้าพบปะหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 Dr. Luminita Sanda ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อจากองค์การอนา.......
UNICEF Thailand เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ Mr. Bijaya Rajbhandari, UNICEF Representative to Thailand และคณะ รวม ๒ คน.......
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ Dr. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะศา.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net