ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
WHO FCTC เข้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ Dr. Vera Luiza da Costa e Silva; Head of the Convention Secretariat, &.......
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2015 ครั้งที่ 2
  ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ไ.......
Acting WHO Representative to Thailand เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ Dr. Richard Brown, Acting WHO Representative to Thailand เข้าเยี่ยมคารวะศ.......
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านการวางแผน วิจัย และพัฒนา แห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ H.E. Zolia Yah Martor รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม.......
UNICEF Representative to Thailand เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ Mr. Bijaya Rajbhandari, UNICEF Representative to Thailand และคณะ รวม ๔ คน.......
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา ครั้งที่ ๘
  นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ.......
Johnson & Johnson เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ Mr. Joaquin Dauto, Worldwide Chairman, Pharmaceutical of Johnson & Jo.......
สธ. เตรียมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของไทยต่อคณะรัฐมนตรี
   กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net