ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556
   ด้วยสำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษ.......
ทุน Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2013 Young Leaders' Program (YLP) Student
   รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา.......
Regional Training Programme on Prevention and Control of Communicable Diseases for Para-Medical Personnel
  National Centre for Disease Control (NCDC) ประเทศอินเดีย จะจัดการฝึกอบรม Regional Training Prog.......
Management Development Programme on Leadership and Strategic Management
   สถาบัน Institute of Health Management Research (IIHMR) ประเทศอินเดีย จะจัดการอบรม Managem.......
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเปิดรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  ด้วยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญ.......
Call for paper on "International Perspectives on Alchohol Policies in Low and Middle-Income Countries"
  ด้วยสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยมีหนังสือประชาสัมพันธ์ว่านิตยสาร Kettil Bruun Societ.......
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศรับโอน/ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ รับโอน/ย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ.......
Regional Training Programme on Prevention & Control of Communicable Diseases
  ด้วยสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร Regional Training .......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net