ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2555-2556
   ด้วยสำนัดงานก.พ. แจ้งว่าจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรื่อนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต.......
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งว่า จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุน.......
ทุน British Chevening Scholarship 2013/14
  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งประกาศการรับสมัครทุน British Cheveni.......
ก.พ. ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน แจ้งข้อมูลของข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรมต่างประเทศ
   ด้วยสำนักงานก.พ. มีหนังสือแจ้งว่ากรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลและรายละ.......
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556
   ด้วยสำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษ.......
ทุน Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2013 Young Leaders' Program (YLP) Student
   รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา.......
Regional Training Programme on Prevention and Control of Communicable Diseases for Para-Medical Personnel
  National Centre for Disease Control (NCDC) ประเทศอินเดีย จะจัดการฝึกอบรม Regional Training Prog.......
Management Development Programme on Leadership and Strategic Management
   สถาบัน Institute of Health Management Research (IIHMR) ประเทศอินเดีย จะจัดการอบรม Managem.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net