ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
สถานสอนภาษา A.U.A . ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสอนภาษา
  โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา American University Alumni Language Center (A.U.A.).......
โปรแกรมเรียนภาษาออนไลน์ Tell Me More Online
  บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ โปรแกรม E-leaning สอนภาษาออนไลน์ Tell Me Mor.......
กรมสุขภาพจิตรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศ
  ด้วยกรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒน.......
SVRI Forum 2013
  The Sexual Violence Research Initiative จะจัดการประชุม The 3rd International Conference on Sexual Vi.......
งาน Medical Fair Thailand 2013
  งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการแพทย์และสุขภาพ MEDICAL FAIR THAILAND 2013 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุ.......
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ
  สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ทุนสำหรับข้าราช.......
ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2555
   สำนักงานก.พ. กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่าง.......
Asian Institute of Management ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
   ด้วย Asian Institute of Management (AIM) ได้มีหนังสือนำเสนอหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net