ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบา.......
การฝึกอบรมด้าน Clinical Infectious Diseases สำหรับประเทศสมาชิก APEC เพิ่มเติม
  ด้วย Institute of Infectious Diseases and Epidemiology (IIDE), Academy of Medicine Singapore (AMS) แ.......
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภา.......
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาวิชาการ"สัมมนาการสุขภาพระหว่างประเทศ"
   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นั.......
โครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand
  ด้วยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ ม.กรุงเทพ ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูล GEM ซึ่ง.......
Fulbright Thailand เปิดสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2558
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีก.......
การประชุมนานาชาติ Recent Advances in Cancer Therapeutics
  ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ Recent Advances in Cancer Therapeutics.......
IATSS Forum รุ่นที่ 53,54
  ด้วย The International Association of Traffic and Safety Scienes (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net