ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ขอเชิญส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวด ฉลองครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือ TUC
  เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขไทย กับ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชา.......
เปลี่ยนแปลงและขยายกำหนดการรับสมัครหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7
  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ.......
ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนนครกว่างโจ
   ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจ ว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแพทย์.......
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2557
   ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการรของสถานสอนภาษาฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.auathailand.org .......
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๗
  กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (น.......
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
  แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลออสเตรเลีย  สามารถดูรายละเ.......
อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานพัฒนา และหลักสูตรผู้นำเพื่อการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
  ด้วย AIM (Asian Institute of Management) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำแห่งเอเชีย ผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระ.......
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในและ/หรือต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในและ/หรือต่างประ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net