ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
SVRI Forum 2013
  The Sexual Violence Research Initiative จะจัดการประชุม The 3rd International Conference on Sexual Vi.......
งาน Medical Fair Thailand 2013
  งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการแพทย์และสุขภาพ MEDICAL FAIR THAILAND 2013 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุ.......
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ
  สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ทุนสำหรับข้าราช.......
ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2555
   สำนักงานก.พ. กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่าง.......
Asian Institute of Management ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
   ด้วย Asian Institute of Management (AIM) ได้มีหนังสือนำเสนอหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บ.......
สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2555-2556
   ด้วยสำนัดงานก.พ. แจ้งว่าจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรื่อนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต.......
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งว่า จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุน.......
ทุน British Chevening Scholarship 2013/14
  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งประกาศการรับสมัครทุน British Cheveni.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net