ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Minister of Public Health's Statement on 20 May 2013 at 66th World Health Assembly, Geneva
  A Statement on ASEAN Statement Ensuring Health in the Next Generation of Global Development Goals de.......
Minister of Public Health's Statement on 21 May 2012 at 65th World Health Assembly, Geneva
  A Statement of H.E. Mr. Wittaya Buranasiri, Minister of Public Health read by Dr. Paijit Warach.......
Minister of Public Health's Statement on 16 May 2011 at 64th World Health Assembly, Geneva
  A Statement of H.E. Jurin Laksanawisit, Minister of Public Health read by Dr.Paijit Warachit, Perman.......
Minister of Public Health's statement on 17 May 2010 at 63rd World Health Assembly, Geneva
  A Statement delivered by H.E. Jurin Laksanawisit, Minister of Public Health on 17 May 2010 at 63rd W.......
Minister of Public Health's Statement on 18 May 2009 at 62nd World Health Assembly, Geneva
  A Statement delivered by H.E. Mr. Witthaya Keawparadai, Minister of Public Health on 18 May 2009 at .......
Minister of Public Health's Statement on 19 May 2008 at 61st World Health Assembly, Geneva
  A Statement delivered by H.E. Mr. Chavarat Charnvirakul, Deputy Minister of Public Health on 19 May .......
Minister of Public Health's Statement on 15 May 2007 at 60th World Health Assembly, Geneva
  A Statement delivered by H.E. Dr. Mongkol Na Songkhla, Minister of Public Health on 15 May 2007.......
Minister of Public Health's Statement on 17 May 2005 at 58th World Health Assembly, Geneva
  A Statement  delivered by H.E. Dr. Supachai Charoenratanakul, Minister of Public Health on.......

< Prev. page 1 2 3 4  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net