ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การฝึกอบรมด้าน Clinical Infectious Diseases สำหรับประเทศสมาชิก APEC เพิ่มเติม
  ด้วย Institute of Infectious Diseases and Epidemiology (IIDE), Academy of Medicine Singapore (AMS) แ.......
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภา.......
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาวิชาการ"สัมมนาการสุขภาพระหว่างประเทศ"
   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นั.......
โครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand
  ด้วยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ ม.กรุงเทพ ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูล GEM ซึ่ง.......
Fulbright Thailand เปิดสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2558
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีก.......
การประชุมนานาชาติ Recent Advances in Cancer Therapeutics
  ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ Recent Advances in Cancer Therapeutics.......
IATSS Forum รุ่นที่ 53,54
  ด้วย The International Association of Traffic and Safety Scienes (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับ.......
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Statement of Need
  สำหรับแพทย์ที่มีความประสงค์จะยื่นขอหนังสือรับรอง Statement of Need (อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่) ซึ่งจะ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net