ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2017
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 โดยมีสถาบันการศ.......
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   Click.......
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
   ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤ.......
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
   ด้วยศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข.......
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
        ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ National .......
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเรื่อง การค้าโลกในยุคดิจิทัล
   ด้วยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมม.......
ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
   ด้วยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเห็นว่าค.......
YLP 2018
   ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขว่า กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net