ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2566 (วันที่ 18 สิงหาคม 2563)
  การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ.2564-2566(Thailand Global Health Strategic Plan 2021 - 2.......
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ได้แก่ ถุ.......
สธ.ไทย ประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและอาเซียนบวกสาม หารือความร่วมมือตอบโต้ COVID-19
  กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและอาเซียนบวก 3 แลกเปลี่ยนข้อมูล และห.......
สธ.ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและสหรัฐฯ หารือความร่วมมือตอบโต้ COVID-19
  กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและสหรัฐอเมริกา หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับน.......
อนุทิน ประชุมทางไกล WEF หารือการฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมการประชุมทางไกลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอ.......
การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3
  เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร.......
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
  13 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้า.......
ปาฐกถาพิเศษ ความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับใหม่:เราควรจะยืนอยู่ที่จุดใด
  18 กันยายน 2562 นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการต่า.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net