ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ปกิณกะ
10 สุดยอดอาหาร สำหรับวัยทำงาน คนไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพ
  คนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการทำงาน บางคนทำงานวัน 8 ชั่วโมง บางคนทำงานตลอดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงไ.......
จัดการอย่างไร เมื่อใจเครียด
  ท่ามกลางภาวะวิกฤติของสังคมที่มีปัญหารุมเร้ารอบด้าน สร้างแรงกดดันในการดำเนินชีวิตจนทำให้ความเครียดเข้.......
การสัมนาเรื่อง "UN Ideas That Changed the World"
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development - ITD) .......
การเอาชนะความรู้สึกเบื่อออกกำลังกาย
  เรามีวิธีดีๆ มาช่วยคุณเอาชนะความรู้สึกเบื่อการออกกำลังกาย สาวๆ ที่ชอบออกกำลังกายเป็นประจำและรู้ว่ากา.......
10 อุปนิสัยที่ไม่ควรแสดงในที่ทำงาน
  ถ้าคุณไม่อยากกลายเป็นคนน่ารำคาญ ในสายตาเพื่อนร่วมงานหรือแย่หน่อยก็ของเจ้านาย และถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเ.......
การทำหนังสือเดินทางราชการและรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  การออกหนังสือเดินทางราชการ          ตามระเบียบกระทรวงกา.......
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
  วิตามินเป็นสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายคนเราอย่างยิ่ง ช่วยให้ร่างกายทำงานอย่างม.......

< Prev. page 1 2 3  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net