ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Minister of Public Health’s Welcome Remark at Dinner of the Prince Mahidol Award Conference 2009 on 29 January 2009, Bangkok
  A Welcome Remark delivered by H.E. Mr. Wittaya Kaewparadai, Minister of Public Health at Dinner of t.......
Closing Statement of 4th ASEAN - China Senior Officials Meeting on Health Development on 12 June 2014, Chiang Rai
  A Closing Statement of Dr. Suriya Wongkongkathep, Inspector-General, Ministry of Public Health at 4t.......
Welcome Statement of 4th ASEAN - China Senior Officials Meeting on Health Development on 12 June 2014, Chiang Rai
  A Welcome Statement of Dr. Suriya Wongkongkathep, Inspector-General, Ministry of Public Health at 4t.......
Closing Statement of 4th ASEAN plus Three Senior Officials Meeting on Health Development on 12 June 2014, Chiang Rai
  A Closing Statement of Dr. Suriya Wongkongkathep, Inspector-General, Ministry of Public Health at 4t.......
Statement of the Opening Ceremony of 9th ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development on 9 June 2014, Chiang Rai
  A Statement of Dr. Songyot Chaichana, Deputy Permanent Secretary for Public Health at the Opening Ce.......
Statement of the Closing Ceremony of 9th ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development on 11 June 2014 , Chiang Rai
  A Statement of Dr. Suriya Wongkongkathep, Inspector-General, Ministry of Public Health at the Closin.......
Welcome Statement of 4th ASEAN plus Three Senior Officials Meeting on Health Development on 12 June 2014, Chiang Rai
  A Welcome Statement of Dr. Suriya Wongkongkathep, Inspector-General, Ministry of Public Health at 4t.......
Minister of Public Health's Remark on 19 March 2013 at St. Regis Hotel, Bangkok
  A Remark for Information Session “Healthcare& Pharmaceuticals” delivered by H.E. Dr........

< Prev. page 1 2 3 4  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net