ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
  แหล่งข่าวจากสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศเสนอข่าวการช่วยเหลือเฮติล่าสุด มีสถิติการเสียชีวิต มากกว่.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
  แหล่งข่าวจากสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศเสนอข่าวการช่วยเหลือเฮติล่าสุด คือ วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพั.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
  PAHO/WHO เสนอข่าว ดังนี้ คณะกรรมการผู้ลี้ภัยแห่งอเมริกาได้จัดตั้งค่ายขึ้นมาดูแลผู้ป่วยภายหลังกา.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
   UN ออกแถลงข่าว ดังนี้ เลขาธิการสหประชาชาติ Ban Ki-moon แต่งตั้งให้อดีตประธานาธิบดีบิล .......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
  Dr. Mirta Roses ผู้อำนวยการของ PAHO/WHO ได้แถลงภายหลังเดินทางกลับจากเฮติและโดมินิกัน เรียกร้องให้ประ.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
   การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันโรคเริ่มเมื่อวันที่ 30 มกราคม ในที่พักชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในสนา.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
  สื่อมวลชนและหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ยังคงเสนอข่าวสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจ.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
  สถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติ สรุปรายงานล่าสุดจากเว็บไ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net