ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
  Dr. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐม.......
Secretary of Health and Human Services สหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนประเทศไทย
  เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ H.E. Kathleen Sebelius, Secretary of Health and Human Service.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๖ (66th World Health Assembly: WHA66)
  นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ประกอบด้วยนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ร.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเข้าร่วมในคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่.......
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 66 และการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 133
  องค์การอนามัยโลกกำหนดจัดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 66 (66th World Health Assembly : WHA) ระหว่.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายเป็นรับมนตรีเกียรติยศ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศประจำนายกรัฐมนตรี .......
Side Event on UHC : Sharing Thai Experiences and Driving the Universal Health Care Agenda
  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกั.......
เจ้าหญิงมาทิลด์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เสด็จเยี่ยมชมโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน
  เจ้าหญิงมาทิลด์ (HRH. Princess Mathilde, Duchess of Brabant) พระชายาในเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งร.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net