ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Young Leaders' Program (YLP) for 2019
  กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น  เสนอให้ทุนศึกษาระดับปริ.......
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
   รายละเอียด Click.......
World Friend Korea Advisors Program
   สำนักงาน KOICA ประจำประเทศไทย และ NIPA สาธารณรัฐเกาหลี ประสงค์จะให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ.......
หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิค ณ ต่างประเทศ
  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ คำชี้แจงการขอหนังสือรับรอง หนังสือจากต้นสังกัด  แบบคำรับรองการกลับมาประ.......
หลักสูตรการอบรมทางวิชาการในหัวข้อ"สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ:รู้ลึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"
     ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการอบรมทางวิชาการในหัวข้อ&qu.......
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   รายละเอียด  Click.......
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
   รายละเอียด  Click.......
ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
   รายละเอียด Click.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net