ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ปกิณกะ
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ก.......
แนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ
   คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจง และส.......
กินทั้งเปลือกหรือ "เลือกได้"
  ในกระบวนผักผลไม้ที่ช่วยโด๊ปร่างกายให้คลายแก่ได้แล้วนั้นไม่ว่าจะส่วนใดของมันล้วนแต่มีธาตุต้านแก่เพราะ.......
อกหักไม่ยักตาย…รักษาได้ด้วยตนเอง
  เมื่อเวลาที่คนเรามีความรัก โลกทั้งใบดูเหมือนจะกลายเป็นสีชมพูสดใส ชีวิตช่างมีความสุข มีความหวัง มีรอย.......
6 ท่าเอ็กเซอร์ไซส์ ลดเสี่ยงหกล้มในผู้สูงวัย
  เมื่อพูดถึงผู้สูงวัยในประเทศไทย นอกจากร้อยละ 10 จะป่วยเป็นอัลไซเมอร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีแล้ว .......
"อย่าด่วนตัดสินคนอื่น" เรื่องเล่าให้ข้อคิดดีๆ ที่น่าอ่าน
  เหตุการณ์วันนั้นแม้จะนานมาแล้ว แต่ก็ให้บทเรียนชีวิตแก่ผมมาก ลืมไม่ลง และทำให้ต้องระวังในการตัดสินใคร.......
วิตามินซี คำตอบของความอ่อนเยาว์
  "วิตามินซี" เป็นหนึ่งในสารอาหารจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับว่า นอกจากจะมีส่วนช่วยสร้างภูม.......
แนะใส่ใจสุขภาพเลี่ยงกระดูกพรุน
  โรคกระดูกพรุน คือภาวะความผิดปกติของกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง โดยทั่วไปจะไม่มีอาการ ผู้ป่ว.......

< Prev. page 1 2 3  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net