ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
เอกอัครราชทูตฯ ราชอาณาจักรเบลเยียมเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
  H.E. Mr. Marc Michielsen เอกอัครราชทูตฯ ราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่.......
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
  Dr. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นาย.......
เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  ฯพณฯ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโ.......
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  Dr. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์ประดิษฐ  สินธว.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ
  นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เมื่อวั.......
เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านสาธารณสุข
  ฯพณฯ นายมาร์ค แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนท์ (H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี.......
การประชุม WHO/World Bank Ministerial-level Meeting on Universal Health Coverage
  นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม WHO/World.......
เอกอัครราชทูตสวิสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  ฯพณฯ นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (H.E. Mrs. Christine Schrane Burgene) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net