•  อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ คลิกที่นี่