• อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ คลิก  www.bihmoph.net/download/zxsxT9WJbdg5.pdf