รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (งบลงทุน) รอบ 12 เดือน (1 ตุ.ค.63-30 ก.ย.64)

  •  Click 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ
    1 ตุลาคม 2564