รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

  •  รับย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัดกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ
    9 กันยายน 2564