รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

  •  รายละเอียด click 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    1 กรกฏาคม 2564