ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ

 •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand -FFT) 


  ประจำปี 2564 


  คลิก https://drive.google.com/file/d/1P_lalegodXm5tG2hvF8lUz3pfrsH9SNT/view?usp=sharing


   


   


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  29 มิถุนายน 2564