หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ 2021 Medical Korea Online Training Program (MKA e-class)

  • ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “2021 Medical Korea Academy Online Training Program (MKA e-class)” ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๖ สัปดาห์) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 


    รายละเอียด click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    29 เมษายน 2564