ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  •  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ


    ประกาศเจตนารมณ์ Click  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    9 ธันวาคม 2563