หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ในหลักสูตร Basic Adult Hepatology

  •          ด้วยสถานทูตอินเดียได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึอบรมออนไลน์ในหลักสูตร Basic Adult Hepatology ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -                11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 - 17.30 น. ตามเวลาประเทศอินเดีย  


            ผู้ที่่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ https://itecgoi.in/e-itec (ก่อนหลักสูตรเริ่ม 3 วัน) 


    รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่ >>> userfiles/หนังสือ สอท อินเดีย.pdf


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    8 ตุลาคม 2563