สธ. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RC73 ตอบโต้โควิด 19 ระดับภูมิภาค

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Regional Committee (RC) ครั้งที่ 73 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เมียนมาร์ เนปาล อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และผู้บริหารระดับสูงจาก เกาหลีเหนือ ติมอร์ เลสต์ และมัลดีฟส์ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม

   

  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น และพร้อมใให้การสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการเข้าถึงเครื่องมือในการตอบโต้กับโรคโควิด 19 (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาวัคซีน ยารักษาโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว

   

  นอกจากนี้ Dr Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวชื่นชมระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่มีความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศแนวหน้าของโลกและภูมิภาคในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ  ด้วยศักยภาพดังกล่าวทำให้ไทยสามารถจัดการกับโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี 

   

  การประชุม RC 73 มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อ “COVID-19” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตอบโต้โรคโควิด 19 ระหว่างกัน รวมทั้งการเตรียมการสู่ความปรกติใหม่ หรือ New normal และหารือเรื่องการบริหารจัดการบริการสุขภาพให้กับผู้ป่วยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมฯ จะมีการรับรองปฏิญญาของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยเรื่องการตอบโต้โรคโควิด 19 (South-East Asia Region Member States’ Declaration on “Collective response to COVID-19) ในวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการป้องกันและควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulations, 2005)

   

  การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Regional Committee (RC) จัดเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ผ่านระบบทางไกลเป็นครั้งแรก 

   


   

   

 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  10 กันยายน 2563