ปรกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานใน สป.

  •  รายละเอียด Click


     


     


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    15 พฤษภาคม 2563