พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562

  •  


                      ด้วยอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีหนังสือที่ กต 0903/ว.581 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วัดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562


                     การนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นต่อสาธารณชนไทยและในต่างประเทศ กองการต่างประเทศขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ดังกล่าว  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.princemahidolaward.org/  และสามารถดูวิดีทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 ได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=PREKM7nTE4M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cUTwXYnXTvnNFjA6GrlO6JBdLiRWE5oGoB-VYKTchyaXfEfPuxCGIV7w


  • ที่มา : กรมสารนิเทศ
    1 เมษายน 2563