ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564

 •  ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
  •        มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัคร ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564    เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก   ทุนนี้ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถากาีรศึกษาต่าง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน  และผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 30 - 50 ปี ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหย่วยวงานของรัฐซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุด


   ผู้สนใจสมัครสามารถทำสำเนาระเบียบการจากเอกสารแนบหรือดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. 

 • ที่มา : Thailand-United States Educational Foundation
  12 มีนาคม 2563