การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3

  • เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety)  ณ Stockholm Waterfront Congress Centre กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความสำเร็จและบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนระดับโลกว่า ด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563 และหารือทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก  
  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    9 มีนาคม 2563