ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563

 •  


  สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับขากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์


  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ประจำปี 2563 จำนวน 60 ทุน


  มูล่าทุนการศึกษา


  -ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมูลค่า 10,000 ยูโร


  -ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน


  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://eurireland.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-2020


  ส่งใบสมัครได้ที่ http://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication


  เอกสารแนบ userfiles/ทุนไอร์แลนด์.pdf


  หมดเขตรับสมัคร เวลา 17.00 น. เวลาท้องถิ่นของไอร์แลนด์ ของวันที่ 27 มีนาคม 2563


 • ที่มา : สำนักงานก.พ.
  26 กุมภาพันธ์ 2563