ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองการต่างประเทศ

 •  


                บุคลากรกองการต่างประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองการต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ


   


   


  ประกาศ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ(1).pdf


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  22 พฤศจิกายน 2562