ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต กองการต่างประเทศ

 •    


          บุคลากรกองการต่างประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต


  (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ กองการต่างประเทศ


   


   


  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต.pdf 


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  22 พฤศจิกายน 2562