ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  •  รายละเอียด Click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    2 ตุลาคม 2562