ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  •  รายละเอียด click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    26 กรกฏาคม 2562