ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES

 •  


                  ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

  Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ                                                               ทั้งนี้ ข้าราชการ/พนักงานในกำกับของรัฐสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
  https://difa-tes.mfa.go.th รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


   

 • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
  3 เมษายน 2562