ประชาสัมพันธ์"โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74

 •  


   


           เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส


  เยอรมัน จียนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย อิตาเลียน เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย เขมร ประจำภาคฤดูร้อน


  ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ


         - รอบแรก ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2562


         - รองสอง ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562


  และกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562


  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2562


  สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ lang.human.ku.ac.th/


 • ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1 เมษายน 2562