ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563

 •  


  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัคร ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563


  ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง อายุระหว่าง 30 - 50 ปี


  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. 


  ประกาศรับสมัคร userfiles/Fulbright-HHH.pdf


  รายละเอียดเพิ่มเติม http://application.fulbrightthai.org/?mod=welcome&op=program_register&id=23


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  14 มีนาคม 2562