การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562


    รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=3011


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    12 มีนาคม 2562