นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมฟังสรุปการศึกษาดูงานของคณะจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมฟังสรุปการศึกษาดูงานของคณะจากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นำโดยนายแพทย์บุญเลื่อน พะลาดซะโยทา รองหัวหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว (เทียบเท่ารองปลัดกระทรวง) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารและงบประมาณ การประสานงานกับต่างประเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย  • ที่มา : กลุ่มงานความร่วมมือระดับภูมิภาค กองการต่างประเทศ
    8 มกราคม 2562