หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

 •  


  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ จำนวน 5 หลักสูตร


  1.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม  อบรมวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 2 มีนาคม 2562


     ค่าลงทะเบียน 5,700 บาท


  2.หลักสูตรการเขียนเชิงปฏิบัติการ 1  อบรมวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562


      ค่าลงทะเบียน 5,500  บาท


  3.หลักสูตรการเขียนเชิงปฏิบัติการ 2  อบรมวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562


    ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท


  4.หลักสูครทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 :การประชุมและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ


     อบรมวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562   ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท


  5.หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาอบรม 3 เดือน


   


  ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน


  1.กรอกข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ www.culo.chula.ac.th/government


  2.หลังจากที่ท่ายโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ส่งมาที่ 02-2186027


   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  21 พฤศจิกายน 2561