ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลับ ไกรฤกษ์ พ.ศ.2561"

 •  "การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลับ ไกรฤกษ์ พ.ศ.2561"


  เปิดรับสมัครนักกฎหมายที่มีคุณสมบัติสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต


  สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปญิญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน ระยะเวลา 1 ปี


  ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thethaibar.or.th 


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  20 พฤศจิกายน 2561