ทุน Endeavour Leadership Program

 •  สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ


       


          แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Endeavour Leadership Program หรือ ELP (ชื่อทุนเดิม Endeavour Scholarships and Fellowships Program) จากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทั้งหมด ๔ ประเภท คือ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 


   


             โดยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่www.internationaleducation.gov.au/endeavour และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย aei.bkk@dfat.gov.au


   


  userfiles/ทุนออสเตรเลีย(2).pdf  (เอกสารแนบ)


   


   


   


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  4 ตุลาคม 2561