รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน

  •  รายละเอียด Click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    25 กันยายน 2561