ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561

 • กรมกิจการเด็กและเยาววชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 จำนวน สาขา ได้แก่


  1. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง


  2. สาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม


  3. สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  7 มิถุนายน 2561