การฝึกอบรมด้านสุขภาพในไต้หวัน

 •  


  Taiwan International Healthcare Training Center (TIHTC) ไต้หวัน  เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านสุขภาพหลักสูตรต่างๆ  

  ณ TIHTC กรุงไทเป ไต้หวัน โดยผู้จัดรับผิดชอบค่าที่พัก และอาหารกลางวัน วันจันทร์ - วันศุกร์


  ผู้เข้าร่วมต้องรับชอบค่าบัตรโดนสารและต่าใช่จ่ายอื่นๆ 


  ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ptph.gov..tw/tihtc


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  6 มิถุนายน 2561