กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

  •  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


    สมัครระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2561 


     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2018-05-11-3-18-43848573.pdf


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    16 พฤษภาคม 2561